Skip to main content

Posao i mrežaIntegrisani sistem upravljanja obezbeđuje strogu kontrolu procesa u SAUTER-u. Sertifikati i nagrade daju klijentu sigurnost i sredstvo za poređenje sa konkurencijom.


U našem sedištu u Bazelu, gde se nalaze članovi Borda SAUTER grupe, takođe se nalazi i centar za razvoj i proizvodnju. SAUTER mnogo polaže na kontrolisane procese, pa se i  integrisani sistem upravljanja zasniva na upravljanju kvalitetom prema ISO 9001; ovaj sistem takođe ispunjava i zahteve u upravljanju zaštitom životne sredine prema ISO 14001, kao i standarde u upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu prema OHSAS 18001.
  • Sistem upravljanja je sertifikovan i predstavlja osnovu za specifičnu sertifikaciju svih SAUTER-ovih kompanija, u skladu sa regulativama svake pojedinačne države u kojoj SAUTER radi.
  • Sistem obezbeđuje znanje i stručnost i doprinosi smanjenju rizika.
  • Ispunjeni su zakoni i standardi za kvalitet, upravljanje u zaštiti životne sredine i bezbednosti na radu..

Sa SAUTER-om u Zelenu gradnju

SAUTER-ovi proizvodi, rešenja i usluge u centralnom sistemu nadzora i upravljanja sertifikovani su i nagrađivani mnogo puta. Naš proizvodni program ispunjava uslove za dobijanje sertifikata Zelene gradnje. SAUTER poseduje IQNet sertifikat, a određeni proizvodi imaju eu.bac nagradu ili BACnet Test Laboratory (BTL) pečat kvaliteta. Ovo garantuje kvalitet, preciznost i funkcionalnost.

 

Naši BTL sertifikovani proizvodi su:

AMEV sertifikat SAUTER-ovih stanica za automatizaciju prostorija

Tri stanice za automatizaciju koje spadaju u SAUTER-ovu EY-modulo porodicu proizvoda, dobile su sertifikat za AS-A profil koji izdaje AMEV. (Der Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen). AMEV sertifikat je od presudnog značaja na nemačkom tržištu, pogotovu prilikom učešća na tenderima državnih i opštinskih uprava. Ovaj sertifikat garantuje klijentu da proizvod u potpunosti ispunjava sve zahteve za upotrebu na nemačkom tržištu. Aktuelne preporuke AMEV-a  uz već postojeće preporuke uključuju i preporuke za BACnet 2007, a uzimaju u obzir i DIN EN ISO 16484-5.

 

Kvalitet, zaštita životne sredine i bezbednost na radu

Veze sa standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 su regulisane.

Upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015

Upravljanje kvalitetom se primenjuje u celoj SAUTER grupi.

Upravljanje zaštitom životne sredine ISO 14001:2015

  • Zaštita životne sredine je ključna u svim procesima.
  • Ekološka svest doprinosi zaštiti životne sredine u razvoju i proizvodnji.

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018

Naši zaposleni mogu da računaju na vrhunsku bezbednost i zaštitu zdravlja na radu.

SQS sertifikat (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
Nemački: SQS-Zertifikat (PDF)
Engleski: SQS Certificate (PDF)
Francuski: Certificat SQS (PDF)
Ruski: SQS сертификат (PDF)

IQNet sertifikat (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
IQNet Certificate (PDF)

Quality, environment and occupational safety

Quality, Environmental and Occupational Safety Policy of the SAUTER Group

Download PDF 

RoHS / REACH / WEEE

Explanation of European Directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS2), 1907/2006/EG (REACH) and 2012/19/EU (WEEE2)

Download PDF 

SVHC

Declaration on the extension of the Candidate List for substances of very high concern (SVHC)

Download PDF 

CONFLICT MINERALS

Statement about the use of „conflict minerals“ with reference to Section 1502 of the Dodd-Frank Act

Download PDF

SAUTER-ov kodeks ponašanja

SAUTER, kao društveno odgovorna kompanija koja svoje korporativne odgovornosti shvata ozbiljno, nastoji da stvori održive vrednosti za svoje klijente, poslovne partnere i  zaposlene. Odlučnost, odgovornost, kredibilitet i poslovne prakse koje se temelje na iskrenosti i međusobnom poštovanju predstavljaju osnovne principe našeg rada i izvor snage i uspeha kompanije.

Kodeks ponašanja sadrži parametre koje primenjujemo u odnosima sa našim poslovnim partnerima, ali određuje i naše međusobne odnose. SAUTER jasno definiše šta očekuje od svojih zaposlenih, a zaposleni su u obavezi da ta očekivanja i ispune. Oni koji prekrše pravila kodeksa bivaju kažnjeni i mogu podleći krivičnoj odgovornosti.

Uvereni smo da dugoročan uspeh naše kompanije može biti održiv samo ukoliko se zasniva na metodima koji zadovoljavaju visoke etičke i moralne principe.

SAUTER-ov kodeks ponašanja (PDF)

Kako prijaviti incident:

Ozbiljne informacije nam pomažu da se suprotstavimo kršenju u ranoj fazi i smanjimo štetu za našu kompaniju, naše zaposlene i naše poslovne partnere. Stoga nudimo mogućnost da nas kontaktirate putem našeg sistema za prijavu da bismo prijavili kršenja – anonimno ako želite.

Svi zaposleni u SAUTER-u, kao i kupci, dobavljači i druga treća lica mogu da podnose izveštaje.

Koristite sledeću vezu za naš SAUTER sistem uzbunjivača: Sistem izveštavanja

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden© 2024  Fr. Sauter AG Sva prava zadržana