Skip to main content

modulo 6

Novi sistem automatizacije zgrada modulo 6 kombinuje maksimalne performanse sa IoT arhitekturom.
Bildcomposing_EY-modulo-6_Mann_Helm_Tablet_Skyline

Glavne prednosti

Performance

Budućnost tehničkog upravljanja zgradom u doba interneta stvari (engl. IoT) zahteva pouzdanu obradu velikih količina podataka u najkraćem vremenu i pomoću uređaja najmanjih dimenzija. Nova generacija SAUTER stanica za automatizaciju nosi se upravo sa takvim izazovima: modulo 6 nudi dosad nedosegnute performanse u pogledu tačaka podataka po stanici za automatizaciju, memoriji i brzini obrade, i to sve uz minimum potrebnog mesta u sklopnom ormanu. Moderna struktura i fleksibilnost komponenti stanice modulo 6 omogućava performanse dizajnirane po meri pri optimalnim ukupnim troškovima. Od regulisanja pojedinačne prostorije do umreženih i globalno podeljenih klastera zgrade.

Integracija

modulo 6 govori jezike inteligentnih zgrada budućnosti! Sistem automatizacije modulo 6 poznaje specijalizovane komunikacione protokole sistema grejanja, ventilacije, klime, svetla i energije (BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus, KNX, DALI, MBus itd.). Naši programski alati, zasnovani na našem dugogodišnjem iskustvu, integrišu najrazličitije mehanizme za stabilan i siguran celokupan sistem.

Sigurnost

Umrežavanjem zgrada sa internetom stvari i oblakom, sigurnost sistema i mreža postaje veliki izazov. Sistem modulo 6 ima tu zaštitu već od nastanka. Stanica za automatizaciju nudi integrisano odvajanje mreže za internet i tehniku zgrade. Šifrovanje, autentifikacija i osiguranje pristupa danas su zagarantovani modernom tehnologijom (TLS, IEC802.1X itd.), a u bliskoj budućnosti biće zagarantovani novim sigurnosnim standardom „BACnet SC“ (BACnet Secure Connect). Sigurnosni koncept modulo 6 usklađen je sa novim međunarodnim standardom za sigurnost na internetu za industrijsku automatizaciju IEC 62443 i definiše dostignuti nivo sigurnosti (Security Level) za mrežu i sigurnosne komponente. Osim toga, dajemo preporuke putem kojih je dodatnim merama moguće povećati nivo sigurnosti.

Upotrebljivost

Sistemom modulo 6 može intuitivno da se rukuje! Putem Bluetooth tehnologije povezuje se sa pametnim telefonom ili tabletom. Intuitivna aplikacija omogućava pristup merenim vrednostima, kontrolisanim vrednostima i sistemskim parametrima. Alternativno uz rukovanjem putem pametnog telefona, modulo 6 nudi lokalnu radnu jedinicu „LOI“ sa grafičkim ekranom visoke rezolucije u boji. LOI je kompatibilna sa svim raspoloživim I/O-modulima, nudi zamensko rukovanje odvojeno od stanice za automatizaciju prema standardu EN ISO 16484-2 i predstavlja merne vrednosti i izlazne signale numerički i grafički u realnom vremenu.

IoT i Cloud

modulo 6 raskida sa tradicionalnim razmišljanjem u zasebnim tehničkim sistemima zgrade! Novi svet „internet stvari“ (IoT) prevazilazi komunikacione barijere. Zbog toga se sistem modulo 6 povezuje sa cloud-om i IoT jednako prirodno i sigurno, kao i sa postojećim postrojenjima za grejanje, ventilaciju i klimu. Budući operater zgrade poziva po potrebi službe sistema upravljanja iz cloud-a. Pritom plaća samo one funkcije i podatke koji su mu zaista potrebni. Programsko rešenje za upravljanje zgradama koje je dosad radilo na lokalnom serveru zastarelo je, a troškovi za lokalne centre podataka i njihov rad otpadaju. Tako nastaju nove strategije za efikasno korišćene zgrada: Optimizovanje rada putem analize podataka o zgradi u oblaku, smanjenje troškova korišćenjem usluga u oblaku, ali i npr. lokalizacija i navigacija osoba i stvari, informacije o trenutnom stepenu korišćenja pogona i ventila sa prognostičkim napomenama o očekivanom veku trajanja.

Zaštita investicija

Uprkos najmodernijoj tehnici, zgrade imaju životne cikluse od nekoliko decenija. Korišćenje stanice modulo 6 štiti investicije naših klijenata tako što omogućava blagu modernizaciju postojećih sistema. Stari sistemi mogu da se obnavljaju bez prekida rada u etapama na troškovno prihvatljiv način. I još više: Već razvijeni programi za upravljanje i regulaciju iz SAUTER sistemske generacije modulo 5 mogu ponovno da se koriste, ne rade samo na stanici modulo 6, već mogu paralelno i izolovano od novih programa da odrađuju svoje zadatke. Pritom je modulo 6 sa jedne strane programski i mrežno kompatibilan sa starijim verzijama i integriše vlastita i strana postrojenja, a sa druge strane nudi vezu u doba oblaka i interneta stvari – opremljen je za budućnost!

Brošura (engleski)

 

Preuzmite PDF

 

modulo 6 app


SAUTER modulo 6 Topology

SAUTER 4.0 Topology

© 2024  Fr. Sauter AG Sva prava zadržana