Skip to main content

SAUTER Cloud

Mobilne usluge za zgradu

Udobnost rukovanja kao što je uobičajeno putem pametne kućne aplikacije zajedno sa sistemom za automatizaciju zgrade i komunikacionim standardom BACnet.
Oblak preduzeća SAUTER odvaja rukovanje stanovnika putem pametnog telefona od profesionalnih sistema za upravljanje zgradom odnosno upravljanja objektom.

Usluge SAUTER Vision

Rad iz oblaka zgrade, nadziranje energetskih tokova i potrošnje energije i optimizacija rada i troškova – usluge iz rešenja SAUTER Vision nude potrebne funkcije. Funkcije i usluge mogu odmah da se koriste i odgovaraju najnovijem stanju tehnike. Oblak preduzeća SAUTER stavlja računarsku snagu i memoriju na raspolaganje i pouzdano osigurava podatke. Na licu mesta u zgradi nisu potrebni serveri za sistem upravljanja zgradom. Na taj način se smanjuju investicioni troškovi.

Uživajte na putu i kod kuće u udobnosti mobilnog rukovanja podnim grejanjem putem naše aplikacije za pametni telefon ili tablet.

https://www.eco-climate-control.com/bedienung/

Pametni aktuator

Inteligentni spoljašnji uređaji dobijaju svoj odraz u oblaku. Bežično su integrisani u internet stvari zgrada. U oblaku su dostupne važne informacije o održavanju i radu postrojenja. I sve to bez infrastrukture servera na licu mesta.

Nadređeni zadaci optimizacije, upravljanja i regulisanja izvode se sigurno i pouzdano u oblaku. SAUTER konektor ugrađen u oblak koji podržava internet stvari sa MQTT protokolom i stanicom modulo 6 predstavlja vezu sa lokalnim fizičkim postrojenjem. Rasterećuju se lokalne stanice za automatizaciju i profitiraju od proizvoljno podesive računarske snage i memorije.

modu 690-ZC – automatizacija u oblaku

SENG  – SAUTER inženjerstvo

SENG  – SAUTER inženjerstvo

Pristup stručnom znanju aplikacija za pametne zgrade
Od planiranja, preko gradnje i servisiranja do rada i budućeg modernizovanja, sve je to dostupno u oblaku sa SENG rešenjima za pametne zgrade.

Planiranje, gradnja i puštanje u rad profitiraju od širokog spektra prefabrikovanih i oprobanih rešenja. Za pogon i buduću modernizaciju mogu u svakom trenutku da se koriste individualni konfiguracioni podaci postrojenja. SENG upravlja projektnim podacima „kao slikom“ u oblaku.

© 2024  Fr. Sauter AG Sva prava zadržana