Skip to main content

Projekti

Projektno znanje i iskustvo preduzeća SAUTER nisu nastali slučajno. Efikasnim i uspešnim izvođenjem brojnih malih i velikih projekata za više od sto godina istorije preduzeća stekli smo neprocenjivo znanje u oblasti automatizacije zgrada.

Priznati radni procesi razvijeni u dugoj praksi omogućiće vam najveću sigurnost pri planiranju i zagarantovati efikasno odvijanje projekta.

SAUTER CASE i SENG

Naši projektni alati SAUTER CASE i SENG prate projektni tim od planiranja preko realizacije do kontinuirane optimizacije rada i energije u fazi korišćenja. Oni omogućavaju ponovno korišćenje rešenja o inteligentnim bibliotekama koja su testirana u praksi i na taj način osiguravaju visoku efikasnost procesa i najviše kontinuirane standarde kvaliteta.

Automatizacija prostorija

Sobna klima proizilazi iz optimalnog međudejstva grejanja, hlađenja, ventilacije, osvetljenja i osenčavanja. Tu korisnici zgrade dolaze u kontakt sa tehnikom.

Dizajnerske kontrolne jedinice, rukovanje putem pametnih aplikacija ili direktno na računaru na radnom mestu omogućavaju prilagođavanje sobne klime, osvetljenja i osenčavanja individualnim potrebama.

 

 

Rendisanje
Planiranje / izgradnja projekata
Demontaža 
Renoviranje
Posao
Održavanje
  • Omotavanje projekta
  • Automatizacija primarnog postrojenja
    (Grejanje / ventilacija / klimatizacija)
  • Automatizacija soba
  • Nivo upravljanja

Certifikacija zelene zgrade

Certifikati čine održivost zgrade merljivom i vidljivom i neophodni su u međunarodnim građevinskim portfeljima. Nagrade garantuju visoku efikasnost resursa u energetici, vodi i materijalima. Zahvaljujući boljoj ventilaciji i osvetljenju, korisnici zelenih zgrada mogu postići veću produktivnost i samim tim profitabilno upravljanje zemljištem.

Sa sistemima za automatizaciju zgrada SAUTER, našom stručnošću i iskustvom iz brojnih međunarodnih referentnih projekata omogućavamo uspešnu sertifikaciju.

Novi zakoni zahtevaju veću energetsku efikasnost

Nova Direktiva o energetskim performansama zgrada (EPBD) zahteva postavljanje sistema za automatizaciju zgrada za velike poslovne zgrade.

© 2022  Fr. Sauter AG Sva prava zadržana