Skip to main content

Cloud IoT-Connector

 

Pomoću stanice BACnet i MQTT protokola u oblaku


Jednostavno, sigurno i inovativno

U kontekstu digitalizacije i digitalne transformacije tehnika automatizacije stalno se dodatno razvija.

Sveprisutan unos informacija i podataka, najveća mobilnost i zahtev da sa bilo kog mesta može da se pristupa „stvarima“ razvijaju „internet stvari“.

Aplikacije i tehnologije iz industrijske automatizacije sa „industrijom 4.0“ i kućnom automatizacijom (kućna automatizacija, pametno kućno upravljanje) objedinjujemo u „konceptu interneta stvari u zgradama“ za „pametne zgrade“.

SAUTER konektor ugrađen u oblak ecos504-IoT postavlja trendove.

Pomoću konektora ecos504-IoT u automatizaciji prostorija direktno mogu da se koriste informacije iz oblaka za optimizovanje regulacije. Komunikacija se izvodi putem MQTT protokola u IoT. Ali i informacije iz BACnet mreže mogu da se objave u oblaku putem MQTT protokola.

Stanica ecos504 sa konektorom ugrađenim u oblaku ecos504-IoT programabilni je BACnet server (B-BC) sa integrisanim BACnet-MQTT mrežnim prolazom.

Za razmenu informacija sa drugim MQTT uređajima po izboru je na stanici ecos dostupna funkcija MQTT-Broker. Komunikacija putem MQTT protokola šifrovana je pomoću TLS-a.

© 2024  Fr. Sauter AG Sva prava zadržana