Skip to main content

Zdravlje

Operacijska pozorišta, laboratorije, ambulante, bolnice, starački domovi: pouzdan i siguran rad 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. SAUTER rješenja za automatizaciju osiguravaju pravu klimatsku kontrolu za dobrobit pacijenata, njegovatelja i posjetitelja. SAUTER Services održava sisteme tokom rada, osiguravajući zadržavanje vrijednosti. Sledeći primeri predstavljaju SAUTER-ovo široko znanje i dugogodišnje iskustvo u oblasti medicinskih zgrada.

Inovativno upravljanje zgradama u holandskom zdravstvenom centru

 • Tri bolnice i 20 ustanova za negu i starije osobe sa 6500 zaposlenih i 250 lekara specijalista
 • Svi su sistemi integrisani u sistem upravljanja zgradom SAUTER Vision Center, nezavisno od lokacije

NÖ Landeskliniken-Holding pored Beča: Pametan sistem za upravljanje zgradom za tri austrijska zdravstvena centra

 • Najveći klinički operater Austrije sa 27 kliničkih lokacija i približno 8000 kreveta
 • Jedinstveno rešenje uz pomoć softvera SAUTER novaPro Open
 • Integrisanje stanica za automatizaciju SAUTER modu525

Paulinenpflege Winnenden pored Štutgarta: Inovativni izvori energije za asocijaciju negovatelja pored Štutgarta

 • Modernizovanje ustanova za negu koje su stare više od 200 godina na jedanaest lokacija sa približno 1.400 zaposlenih za otprilike 1.500 ljudi sa hendikepom
 • Nadzor i vizuelizacija svih mehanizama pomoću programskog rešenja SAUTER Vision Center

L‘ Hôpital Privé de Provence (Francuska): Moderna bolnica u Eks an Provansu

 • Projekat obuhvata multidisciplinarne tehnike u kombinaciji sa visokokvalitetnim smeštajima za pacijente, zajedno sa visokim kvalitetom okoline na površini od 27.000 m²
 • Tehnika zgrade sadrži stanice za automatizaciju modu525, ecos504 i sobni regulator ecos311

Univerzitetska klinika Drezden (Nemačka): Nova najsavremenija klinika u Drezdenu

 • Klinika sa 17 vrhunski opremljenih operacionih sala, hitnim prijemom, oblašću ambulante, kao i stanicama intenzivne nege i tri regularne stanice nege
 • Automatizacija zgrade reguliše se pomoću tehnologije EY-modulo 5
© 2021  Fr. Sauter AG Sva prava zadržana