Skip to main content

Logistika

Optimalni tokovi roba, zaduživanje dobara, otpremanje i skladište često zahtevaju velike površine uz visoke zahteve za prijatnu klimu. Lekovi i namirnice tokom čitavog logističkog procesa od skladištenja, zaduživanja, pakovanja i otpremanja zahtevaju konstantne ambijentalne uslove kao što su temperatura i vlaga. Preduzeće SAUTER reguliše klimu i besprekorno nadzire ambijentalne uslove da bi se osigurao kvalitet pretovarene robe. Na ovoj stranici možete da pronađete pregled naših kupaca sa kojima imamo poverljivu saradnju.

Spalionica Hagenholz grada Ciriha (Švajcarska): Pametno recikliranje energije

  • Rešenje za upravljanje zgradama kojim se upravljanje i regulisanje svih mehanizama jasno odvaja, istovremeno se omogućava nadređena automatizacija i nadzor pogona
  • Softver SAUTER novaPro Open za vizuelizaciju, nadzor i postavljanje grejnih, ventilacionih i rashladnih, kao i sobnih parametara i integrisanje meteoroloških podataka

Link

LIDL u Seređu (Slovačka): Održivo upravljanje za LIDL u Seređu

  • Skladište na 128.000 m²
  • Najbolje uslove skladištenja osiguravaju komponente iz linije proizvoda SAUTER EY-modulo 5
  • Certifikovano prema standardu REEAM
  • Stanice SAUTER modu525 i SAUTER ecos500 garantuju pritom automatsko hlađenje i dovod svežeg vazduha u svim oblastima

Link

© 2021  Fr. Sauter AG Sva prava zadržana